Ο Μουχτάρης

Ο παππούς μου Ανδρεας Πετριδης Μουχτάρης της Αγιας Ζώνης είχε τη σφραγίδα , είχε οριςθεί απο τον Εγγλέζο διοικητή και κατα τα λεγόμενα των παιδιών του υπέγραφε για να μπουν στο Νοςοκομειο όσοι ειχαν δικαίωμα, να πληρωθούν οι κρατικοί υπάλληλοι και διαχειριζόταν το Δημόσιο χρήμα που αναλογούσε στην Ενορία του. Αναφέρω τις αρμοδιότητες του Μουχτάρη σύμφωνα με όσα βρήκα στο διαδίκτυο επί Τουρκοκρατίας και Αγγλοκρατίας
Η Χωριτική Αρχή ήταν μορφή τοπικής αυτοδιοίκησης που εφαρμόστηκε στα χωριά της Κύπρου από την Τουρκοκρατία μέχρι το 1999 που καταργήθηκε . Ήταν η κατώτερη μορφή αυτοδιοίκησης στην Κύπρο.
Η αρχή αποτελούνταν από τον μουχτάρη, που ήταν και ο πρόεδρος της , και από τους αζάδες που ήταν τα μέλη της με κυμαινόμενο αριθμό ανάλογα τους κατοίκους του χωριού το κατώτερο όριο ήταν τέσσερα μέλη.
Επί τουρκοκρατίας στην αρχή διοριζόταν συνήθως κάποιος με μεγάλη περιουσία και άτομο που δεν είχε διαπράξει κάποιας μορφή έγκλημα[1]. Ο διορισμός συνεχίστηκε μέχρι το 1979 που διεξάχθηκαν οι πρώτες εκλογές για τα μέλη της αρχής και τον πρόεδρο, η αρχή από τότε εκλεγόταν κάθε πέντε χρόνια.
Οι βασικές αρμοδιότητες της αρχής ήταν η τήρηση της τάξης , η είσπραξη φόρων , έκδοση πιστοποιητικών , να ειδοποιήσει την αστυνομία , η έκδοση αδειών για κοινωφελή έργα, ανάμεσα στα καθήκοντα τους ήταν και η τήρηση ληξιαρχείου. Ο Μουχτάρης ήταν η εξέχουσα προσωπικότητα του χωριού, φιλοξενούσε στο σπίτι όλους τους επίσημους που επισκέπτονταν το χωριό . Μαζί με τον παπά θεωρούνταν οι ανώτατοι άρχοντες.
Από το 1979 η χωριτική αρχή εκλεγόταν για πέντε χρόνια, το 1999 αντικαταστάθηκε από το Κοινοτικό συμβούλιο

Leave a Reply