Αποτελέσματα έρευνας ομάδας “ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΙΩΣΗ”

Ψες έκλεισε το ερωτηματολόγιο που ετοιμάστηκε από μέλη και φίλους της ομάδας “Αμμόχωστος, Ανοικοδόμηση και Αναβίωση” σε μια προσπάθεια να διερευνηθούν οι σκέψεις των Αμμοχωστιανών σε σχέση με την επιστροφή στην Πόλη τους.

Η ομάδα “Αμμόχωστος, Ανοικοδόμηση και Αναβίωση” ευχαριστεί όλους όσους βοήθησαν απαντώντας, διαδίδοντας ή φιλοξενώντας το ερωτηματολόγιο στις σελίδες τους για αρκετές μέρες. Λήφθηκαν πέραν των 800 απαντήσεων και τα αποτελέσματα μπορείτε να τα δείτε στο πιο κάτω link.

https://famagusta21.typeform.com/report/bnTCEN/WZKc

Ορισμένα από τα πρώτα ευρήματα του ερωτηματολογίου είναι τα ακόλουθα:

  • Σε περίπτωση επιστροφής της Αμμοχώστου το 73% των όσων απάντησαν θα ήθελαν να κατοικήσουν μόνιμα στην πόλη ενώ άλλο ένα 24% δεν το αποκλείει αφού απάντησε “ίσως”.
  • Το 71% των όσων απάντησαν πιστεύουν ότι το σπίτι στο οποίο κατοικούσαν αυτοί ή η οικογένεια τους στην Αμμόχωστο μέχρι το 1974 θα μπορούσε να ικανοποιήσει τις σημερινές τους ανάγκες εφόσον επιδιορθωθεί.
  • Στην ερώτηση που αφορά τον βαθμό στον οποίο θα πρέπει να διατηρηθούν η φυσιογνωμία και ο χαρακτήρας της πόλης, το 79% απάντησαν “πάρα πολύ” ή “πολύ” ενώ το 17% απάντησαν “αρκετά”.
  • Το 95% πιστεύουν ότι σε περίπτωση επιστροφής της Πόλης θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων Αμμοχωστιανών σε ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος.

Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων αναμένεται ότι θα προκύψουν επιπρόσθετα συμπεράσματα τα οποία θα είναι πολύ χρήσιμα σε ένα εποικοδομητικό διάλογο ανάμεσα στους Αμμοχωστιανούς με θέμα την επιστροφή, ανοικοδόμηση και αναβίωση της Πόλης τους.

Leave a Reply