Ο Οιδίπους Τύραννος Εν τω αρχαίω θεάτρο Σαλαμίνας

Ο Οιδίπους Τύραννος
Εν τω αρχαίω θεάτρο Σαλαμίνας
ΣΑΛΑΜΙΝΙΟΣ , Εφημερίδα ΦΩΣ , 10.7.1962

hist_055bΜε λαμπράν τω όντι επιτυχίαν υπερβαίνουσαν τας καθιερωμένας ετήσίας παραστάσεις αρχαίων δραμάτων των παρ ημίν Ελληνικών Γυμνασίων Αρρένων και Θηλέων εδιδάχθη απο την νύχτα του παρελθόντος Σαββάτου το έργον του κλασικού Έλληνος τραγικού ποιητού Σοφοκλέους Οιδίπους Τύραννος, εν τω αναστηλωθέντι αρχαίω θεάτρω της Σαλαμίνος του μεγάλου Βασιλέως Ευαγόρα υπό των Ελληνικών Γυμνασίων Αμμοχώστου

Εκεί ύστερα απο δυο και πλέον χιλιάδες χρόνια ηκούσθη του μεγάλου Έλληνος τραγικού η ηθική διδαχή , η προκαλούσα τον φόβον και το έλεος είς τους απογόνους των αρχαίων Ελλήνων και τον Κυπριακόν Ελληνισμόν .
……. Ησθάνθημεν συγκίνησην και υπερηφάνεια δια την εμφάνισην των Ελληνικών μας Εκπαιδευτηρίων εκεί είς την Αρχαίαν Σαλαμίνα την νύχτα του Σαββάτου. Τάξις, Πολιτισμός, Ευπρέπεια. Συγχαίρομεν ολοψύχως τους πάντες απο του πρώτου του κ. Παναγιώτη Σέργη και των Γυμνασιαρχών κ. κ. Ι. Αναγνωστόπουλου, Αρρένων και Γ. Δημητρίου, θηλέων και απαντα τα μέλη της Επιτροπής .
Συγχαίρομεν επίσης δια την επιλογήν του Οιδίποδος Τυράννου του Σοφοκλέους ως την πρώτην επίσημην παράστασιν είς το θέατρον της Αρχαίας Σαλαμίνος Αμμοχώστου ένθα όφειλε να ακουσθή δια μίαν εισέτι φοράν το μέγα επιμύθιον του μεγάλου τραγικού τόσον διδακτικού γι Αρχοντας και πάντας τους αξιωματούχους της νεαράς Κυπριακής Δημοκρατίας . ………..

<< έτσι ως να ιδούμε τη στερνή μέρα καρτερώντας θνητό ας μη μακαρίζουμε κανένα πριν φθάση στην ύστερη ώρα της ζωής δίχως καημούς και πόνους>>

( το υλικό απο το αρχείο Παναγιώτη Σέργη μου εδόθη απο την αγαπημένη φίλη Λένια Σέργη )

Leave a Reply