Χαίρετε, Αμμόχωστος, Σαλαμίς

Χαίρετε, Αμμόχωστος, Σαλαμίς», Σάββας Ιακωβίδης
Τι είναι η Αμμόχωστος; «Τα πράγματα είναι καθαρά. Μια πόλη σε αμνημόνευτους καιρούς, μια πόλη μυθική της πήραν ξάφνου τη λαλιά και την τροχοπεδώσαν. ʼμποτε να ’μουνα κι εγώ στην κοίτη του ματιού της την ώρα που της σφάλιζαν τα σωθικά με κράμα πηχτού κι ανάγλητου πολτού κατήφειας και σκισμάδας. Μπορεί κάτι να γινόταν, τ’ αλλόκοτα είναι λίγα τα περιττά πάρα πολλά κι η λεπτομέρεια πλήρης. Μπορεί και να την έσωζα παίρνοντας απ’ το χέρι την αργυρή ταυτότητα, κι ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ να γράφει, και να ’κρυβα στον κόρφο τ’ όνομά της κάνοντας τάχα πως κοιτώ απ’ το παράθυρο έξω.».
Αμμόχωστος Βασιλεύουσα

Leave a Reply